Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu s předmětem „Odstoupení od smlouvy“, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Zásilky zaslané zpět na dobírku nebudou prodávajícím převzaty!

Adresát

Internetový obchod:                 www.jehlou.cz

Společnost:                                 Josef Šperl

Se sídlem:                                    Sousedská 845/3, 312 00 Plzeň

IČ/DIČ:                                           02548143/neplátce DPH

E-mailová adresa:                     info@jehlou.cz

Telefonní číslo:                           +420 721 802 140

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:………………………………………………………………………………………………………………               

Moje adresa:………………………………………………………………………………………………………………………………

Můj telefon a e-mail:………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží: (*)

 

 

  • Datum objednání (*)…………………………………/datum obdržení (*)…………………………………
  • Číslo objednávky:……………………………………………………………………………………………...
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ………………………………………………………………………….. a budou navráceny zpět způsobem …………………………………………………………………………. (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu). Číslo bankovního účtu v případě vrácení peněžních prostředků převodem na účet: (*)…………………………………………………………vedený u: (*)……………………………….

 

 

V ………………………………………….., Dne …………………………………………..

 

                                            
______________________________________

            Podpis a příjmení spotřebitele

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Zpět do obchodu