Údržba a prací symboly

Jsem držitelem certifikátu o členství ve spolku SOTEX GINETEX CZ, z.s. Jako držitel certifikátu o členství jsem oprávněn užívat symboly pro ošetřování textilních a oděvních výrobků.

Každý náš výrobek je opatřen štítkem se symboly pro ošetřování a zároveň návodem k užívání výrobku.

GINETEX vyvinul unikátní řadu symbolů, které jsou určeny jako informace pro spotřebitele o správné údržbě textilu. Pokud spotřebitel dodrží postupy uvedené na etiketě, měla by být zachována kvalita a vlastnosti udržovaného výrobku. Filozofií GINETEXu je uvádět maximální možné zatížení výrobku. Pokud spořebitel zvolí namáhavější údržbu, než je deklarovaná, může dojít k nevratným změnám na výrobku.

GINETEX používá 5 základních symbolů, které mapují jednotlivé procesy údržby a pak 2 doplňkové - Ondřejův kříž, který znamená zákaz uvedeného postupu, a pak podtržení. Podtržení znamená jemnější péči - podle počtu podtržení se stupňuje požadovaná jemnost péče.

 

PRANÍ

Symbol vaničky určuje, zda je možné textilní výrobek prát, a to jak v pračkách, tak i ručně.
Čísla uvnitř vaničky označují maximální teplotu praní ve stupních Celsia, která nesmí být překročena.,
Praní při nižších teplotách je možné. 

 

BĚLENÍ

Trojúhelník označuje, jestli lze nebo nelze bělit daný výrobek. Bělení je postup probíhající ve vodním prostředí před, během nebo po praní, vyžadující použití bělících prostředků, zahrnující buď chlorové nebo oxidační / nechlorové prostředky, za účelem zlepšení odstranění nečistot a skvrn a/nebo zlepšení bělosti. Používají se aktivní chlorové prostředky (např. Savo) nebo oxidační /nechlorové prostředky obsažené v universálních pracích prostředcích. Oxidační/nechlorové bělicí prostředky zahrnují širokou škálu různých aktivních a neaktivních bělících látek (např. oxidační prostředky).

 

SUŠENÍ


Čtverec je symbol pro postupy sušení po praní. Kruh uvnitř čtverce symbolizuje sušení v bubnové sušičce. Čáry uvnitř čtverce označují sušení na vzduchu.

 

ŽEHLENÍ


Tečky uvnitř symbolu určují rozsahy teplot pro žehlení. Na žehličkách, které se běžně používají, jsou někdy určitá vlákna přiřazena k těmto rozsahům nastavení.

 

PROFESIONÁLNÍ OŠETŘOVÁNÍ


Symbol uvádí informaci o možnosti profesionálního chemického čištění nebo čištění za mokra. Kruh symbolizuje chemické čištění textilií a postupy čištění za mokra prováděné profesionály. Poskytuje informace vztahující se k různým postupům čištění.

 

Plakát se symboly údržby a jejich významem si můžete stáhnout ZDE.

 

Symboly pro ošetřování jsou chráněnou ochrannou známkou. Ochranné známky jsou vlastnictvím GINETEX (Groupement International d„Etiquetage pour l„Entretien des Textiles) – Mezinárodní asociace pro označování výrobků symboly ošetřování. Symboly pro ošetřování textilií jsou zároveň předmětem mezinárodní a evropské normy (ISO/EN 3758).

 

 

 

Zpět do obchodu